Türkçe   |   English

 

2018 yılında Akhisar’da kurulan şirketimiz BEYGROUP bünyesine son katılan bir şirketimizdir. Daha sonra Akhisar-Karasonya mahallesinde Seracılığı kurdurtmuş olan kurucumuz bu kerede Akhisar Zeytinciliğine yeni bir ivme kazandırmak için yola koyulmuştur.

Öncelikle bölgemiz zeytinciliğini yeni ve modern bir kavramla toplayıp, işlemeye, piyasalara sunmaya ve yurtiçi-yurtdışı uygun ortamlarına dağıtmak üzere hazırlıklara başlamıştır.

Yakın zamanda mevcut işletmelerine yenilerini eklemek için hızla koşacağız.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üretilen dane zeytinin yaklaşık %73’ü yağa işlenmektedir. Ülkemizde tüketim genelde zeytinyağı ağırlıklı olduğu için yağlık zeytin üretimi daha fazla olmaktadır. Türkiye’de var-yok yılı ortalamasına göre 150 bin ton zeytinyağı üretilmektedir. Bu miktar ile Türkiye, dünya zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan sonra beşinci sırada yer almakta ve dünya üretiminin yaklaşık %5’ini, ihracatının ise %10’nunu sağlamaktadır. Türkiye’de zeytinyağı tüketimi Türk halkının gerek fiyat, gerekse alışkanlıkları nedeniyle istenilen halen istenilen düzeyde değildir. Zeytinyağı tüketimi adeta üretim bölgeleriyle sınırlı kalmaktadır. Zeytinyağı, Türkiye’nin ihracatında geleneksel ürün olarak nitelendirilen ihraç kalemlerinden biri olarak yer almaktadır. 

Bu öngörü ışığında gerek dane zeytin gerekse yağlık zeytin işletmelerinde modern çağın gereklerine ayak uydurup, farklı ürünleri piyasalara sunmak için çalışacağız.